Thursday, November 12, 2009


Kami membekalkan telur ayam Saiz C
pada harga RM6.75 sesarang